REGISZTRÁCIÓ

Belépés

Elfelejtett jelszó

KÉRDÉS BEKÜLDÉSE

Jelszó módosítása

Budapest Déli Városkapu Fejlesztés Tervpályázat
Nyertesek
KÖSZÖNTŐ

A tervpályázat

00

nap
:
00

óra
:
00

perc
:
00

másodperc

zárul.

a pályázatról
A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. mint kiíró meghívásos nemzetközi tervpályázatot hirdet meg a dél-pesti és észak-csepeli beruházások és komplex városfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges beépítési javaslat (masterplan) elkészítése céljából.

A tervpályázat célja Magyarország és Budapest stratégiai célkitűzései mentén olyan élhető városfejlesztés megvalósítása, amely több ütemben képes megteremteni - egy diákváros fejlesztésén keresztül - közel 12000 egyetemi polgár megfelelő színvonalú lakhatását, katalizálja a térség urbanizációs fejlődését és az új funkcióknak, sportlétesítményeknek, közösségi tereknek köszönhetően, fővárosi léptékben is vonzó városnegyedként képes megjelenni. 

A jelen tervpályázat nyomán elkészítendő masterplan egy olyan urbanisztikai pályamű, amely a Duna, Rákóczi híd – Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a 209968 helyrajzi számú bekötőút – Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha-os terület beépítésének megtervezésére vonatkozik. 

A fejlesztés különösen komplex, hiszen a tervezési terület megújításán túl, olyan városnegyed kialakítása a cél, amely ma hiányzó funkciók megvalósításával kíván új jelentőséget adni az alulhasznosított barnamezős területnek, kiszolgálva mind a helyi lakosságot, mind a tágabb városi térség lakóit. A terület sportlétesítményei egyszerre hivatottak biztosítani a magyar élsport és a szabadidős sport támogatását, lehetőséget teremtve nagy sportesemények megrendezésére. A területen megvalósítani tervezett Diákváros a magyar felsőoktatás profilját évtizedekre fogja meghatározni, a Diákváros épületegyüttesei, közösségi terei pedig az ott élő egyetemi polgárok meghatározó élettere lesz a felnőtté válás és a pályakezdés bonyolult folyamatában. Kiemelendően fontos aspektus a város és víz kapcsolatának erősítése, élettel teli közösségi terek létrehozása, illetve a műemléki védettségű építmények (mint a Nagyvásártelep épületet vagy a Kvassay-zsilip körüli épületegyüttes) méltó megőrzése. Mindez a fenntarthatóság jegyében kell, hogy megvalósuljon, amelyet, mint elsődleges szempontot kell figyelembe venni a tervezés során. 

Ezen feladatok sikeres, és magas színvonalon történő végrehajtása érdekében, a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017 (XII.22.) Kormány határozat rendelkezései szerint a terület építészeti, városépítészeti masterplan-ját elkészítő tervező kiválasztása nemzetközi tervpályázat útján szükséges. A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása. A tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően, tervezési szerződést kívánunk kötni a Déli Városkapu Fejlesztés masterplan tervdokumentációjának elkészítésére.
ÜTEMEZÉS

Tervpályázat meghirdetése

00
:
00
:
00
:
00
2018. július 3., 16:00

A pályázati regisztráció kezdete

00
:
00
:
00
:
00
2018. augusztus 3., 23:59

Előminősítéssel kapcsolatos kérdések beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2018. augusztus 15., 23:59

Előminősítéssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok határideje

00
:
00
:
00
:
00
2018. augusztus 21., 23:59

Előminősítési dokumentáció beadása

00
:
00
:
00
:
00
2018. szeptember 6., 16:00

Előminősítési szakasz eredményhirdetése

00
:
00
:
00
:
00
2018. szeptember 7., 16:00

Tervezési időszak kezdete, Pályázók meghívása

00
:
00
:
00
:
00
2018. szeptember 13., 09:00

Helyszíni szemle - tervezetten

00
:
00
:
00
:
00
2018. szeptember 21., 23:59

Kérdések beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2018. október 9., 23:59

Kérdésekre adott válaszok határideje

00
:
00
:
00
:
00
2018. november 26., 14:00

Pályaművek beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2018. december 19., 15:00

Eredményhirdetés

00
:
00
:
00
:
00
2019. január 31., 14:00

A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Elnök

dr. Fürjes Balázs

Budapestért és Agglomerációért felelős Államtitkár

Bemutatkozás

Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár, kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos. Irányításával épült az új Fradi-stadion, a Duna Aréna, a Sorsok Háza, az Akvárium, megújult és kibővült a Ludovika, az Orczy-park. Korábban a Budapest Sportcsarnok leégése után kevesebb mint három év alatt levezényelte a Papp László Sportaréna felépítését, a terület teljes megújítását. Jelenleg ő felelős, a többi közt, a MOME Campus-fejlesztésért, a Ludovika Campus továbbépítéséért és a Puskás Ferenc Stadion megépítéséért. Eredendően jogász, vállalatvezetőként és jogászként tizenöt évet töltött a magánszektorban.
Társelnök

Tóth Csaba

Építész, KKBK Nonprofit Zrt. - Beruházási főigazgató

Bemutatkozás

Tóth Csaba építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME), ezt követően tervezőként Münchenben, egy nagy építőipari cégnél dolgozott, majd hazatérve öt évig az IPARTERV tervezője volt. Később egy német ingatlanfejlesztő cégnél vezette a teljes magyarországi tervezési folyamatot, majd egy magyar ingatlanfejlesztő társaság tervezési és kivitelezési igazgatójaként, később vezérigazgatójaként több budapesti irodaház és lakóépület fejlesztését végezte. A legutóbbi években Fürjes Balázs kormánybiztos által irányított, építészszakmai szempontból is rendkívül kiemelkedő beruházások előkészítését, tervezését és kivitelezését irányítja.
Tag

dr. Schneller Domonkos

Jogász, KKBK Nonprofit Zrt. - Stratégiai főigazgató

Bemutatkozás

Schneller Domonkos az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Jogi Karán végzett, főként városfejlesztési kérdésekkel foglalkozik. Fürjes Balázs kabinetfőnöke és a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjában (KKBK) stratégiai főigazgatója. Olyan nagyszabású létesítményfejlesztésekben vett részt, mint például a FINA 2017 vizes VB létesítményei, a Puskás Ferenc Stadion, a Groupama Aréna, és más vidéki stadionok, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kampusza, valamint Magyarország 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Pályázata.
Tag

dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármester helyettes

Bemutatkozás

dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán folytatta tanulmányait.
2014. november 7-től Humán Főpolgármester-helyettes: gondoskodik a kultúrával, oktatással, szociálpolitikával, ifjúságpolitikával, sporttal, környezetvédelemmel, turisztikával és városarculattal kapcsolatos feladatok ellátásáról. A széles területen színházak, múzeumok, sportközpontok, idősotthonok és még számtalan intézmény működésének felügyelete tartozik a hatáskörébe. Kiemelt figyelmet fordít a városarculati feladatok előmozdítására annak érdekében, hogy az itt lakók és az ide látogatók által is kedvelt, láthatóbb város legyen Budapest.
Tag

Varga-Ötvös Béla

Okleveles közgazdász, településfejlesztő

Bemutatkozás

Szakmai tevékenység: település- és térségfejlesztési tervek (koncepciók, stratégiák), környezet-, ill. örökséggazdálkodási tanulmányok, önkormányzati gazdaságpolitikai és ingatlanfejlesztési dokumentumok készítése, részvétel urbanisztikai kutatásokban.
Munkahelyek: VÁTI, ÉGSZI, Magyar Közigazgatási Intézet. 1992 óta az ÉrtékTérkép Kft. ügyvezetője.
Szakmai hitvallása: az ökonomikus és az ökologikus szemlélet harmonizálása az önkormányzatiság elveivel és gyakorlatával.
Tag

Grubánovits Gabriella

Közgazdász, KKBK Nonprofit Zrt. - Programigazgató

Bemutatkozás

Grubánovits Gabriella a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Karán közgazdászként végzett. Az MBA-t követően, a pénzügy és számvitel területének mindkét oldalán dolgozott, egyrészt bejegyzett könyvvizsgálóként, tanácsadóként kívülről támogatva, másrészt belülről irányítva nemzetközi cégek gazdasági részlegének működését (pl. PricewaterhouseCoopers, Roche Hungary, Oriflame Hungary, Toyota Financial Services, HOPI Magyarország/Románia Logisztika). 2016 és 2017 között gazdasági, majd operatív igazgatóként vett részt a Magyarország 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Pályázatának előkészítéséért és a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz való benyújtásáért felelős Budapest 2024 Nonproft Zrt. irányításában. 2017 őszétől Fürjes Balázs kormánybiztos irányítása alatt programigazgatóként vezeti a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló délpesti városfejlesztési beruházások előkészítését, tervezését és jövőbeni kivitelezését.
Tag

Zoboki Gábor

Ybl-díjas Építész, DLA habil, egyetemi tanár

Bemutatkozás

Az építész hivatásának két arca van: a humán, vagyis az ideák felé vonzódó, az emberi lét feltételeit folyton újragondoló, a környezetért aggódó alkotóé, és a praktikus gondolkodású mérnöké, aki a műszaki-technikai ismeretek világát birtokolja. Zoboki Gábor szerint, a jó építészet születéséhez elengedhetetlen, hogy mindkét oldal magas szintű művelésére törekedjünk. Abban az összetett, rendkívüli tempóban változó közegben, amelyben manapság az építész alkotni kényszerül, fokozott érzékenység szükséges a feladatok minőségi megoldásához.
Zoboki Gábor hisz az ideák és tapasztalatok generációkon átívelő őrzésében és örökítésében, és abban, hogy a tervezés csapatmunka: magas színvonalú, kreatív építészeti választ csak sokarcú és nyitott alkotói kör adhat az egyre összetettebb feladatokra.  Alkotótársaival olyan műhelyt hozott létre az évtizedek során, amely e filozófia jegyében igyekszik méltó építészettel reagálni korunk társadalmi szükségleteire.
Tag

Mártonffy Miklós

Építész, Budapest Főváros Önkormányzata - Fővárosi főépítész

Bemutatkozás

Mártonffy Miklós Budapesten a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett 1977-ben. Felsőfokú tanulmányait a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Magasépítési szakán kezdte meg 1978-ban. A Budapesti Műszaki Egyetem (BME)Építészmérnöki karon 1984-ben szerezett építészmérnöki oklevelet, majd ugyanitt Városépítési-Városgazdasági szakmérnöki oklevelet 1997-ben. A Budapesti Építész Kamara (BÉK) tagja 1997 óta, vezető tervező minősítését 1999-ben nyerte el. 2013-ban Főépítészi vizsgát, 2015-ben Közigazgatási szakvizsgát tett.
A NYÍRTERV-nél (Szabolcs-Szatmár Megyei Tanácsi Tervező Vállalat) 1984 őszén kezdett segédtervezőként dolgozni. 1986-87-ben másfél év katonai szolgálatot teljesített, törzszászlósként szerelt le. A MATERV-nél (Magasépítési tervező Vállalat), majd egyik utódjánál a MŰ-HELY (Területi Elemző, Tervező és Informatikai) Kft.-nél építész, városrendezőként dolgozott 1987 és 1993 között. Ezt követően 2013-ig, a feleségével közösen alapított cégünkben, a Marius Stúdió Kft-ben építész- és településtervezőként tevékenykedett. Főépítészként 2013-tól Budapest XVIII. kerületében, 2016-tól jelenlegi munkahelyén, a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozik. Önkormányzati képviselő Kőbányán 1990 és 1994, majd 1998 és 2002 között.
Tag

Szűcs Balázs

Építész, Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzata - főépítész

Bemutatkozás

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának főépítésze, a Bécsi Műszaki Egyetemen is folytatott tanulmányait követően okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett. Tervezőként főleg lakó és egészségügyi projekteken, illetve műemlékeken majd az Egyesült Arab Emirátusokban dolgozott és később Marokkóban Észak-Afrika legnagyobb építész stúdiójának vezető tervezője volt. Az önkormányzati szférában és a SEM IX. Városfejlesztő cégnél szerzett urbanisztikai majd két évtizedes tapasztalatával hozzájárult a FIABCI 2016 évi „World Prix d’Excellence Awards” arany fokozatával kitüntetett városrehabilitáció sikeréhez.
Tag

Gyulai István

Építész, Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata - főépítész

Bemutatkozás

Több Fővárosi Kerületben (XIX., VII. XXI.) összesen 25 éves főépítészi, urbanisztikai gyakorlat alapján az alábbi a szakmai hitvallása:
A településrendezésben és településfejlesztésben az értékteremtést, illetve a beépített területeken az értékmegőrzést tartom kiemelt feladatnak. A fejlesztések során a szakágak összehangolására törekszem, elkerülendő, hogy bármelyik szakterület túlsúlyba kerüljön. A hatásvizsgálatok elemzése, az ügyek komplex kezelése, a környezet terhelhetőségének optimális mértékének meghatározása mindenkor követelmény.
Tag

Szalay Tihamér

Építész, Magyar Építész Kamara delegáltja

Bemutatkozás

Szalay Tihamér 1954-ben született. 1978-ban diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. A Mesteriskola VII. ciklusát végezte el.
Diplomázás után 7 évig dolgozott a Lakótervben, majd építész vezető tervezője volt a Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatóságnak 1990-ig. Azóta építész tervezőként saját irodájában dolgozik.
2014-ben Ybl díjjal tüntettek ki.
Húsz éve a Magyar Építész Kamara tisztségviselője, ötödik éve az alelnöke.
Tag

Fekete György

Építész, Magyar Művészeti Akadémia delegáltja

Bemutatkozás

Az Iparművészeti Főiskolán szerzett belsőépítész diplomát. Az Általános Épülettervező Vállalatnál irányító tervezőként számos nagyberuházás tervezésében vett részt. Több száz szakcikk és tanulmány írója, hat televíziós sorozat környezetkultúrával foglalkozó adásának forgatókönyvírója és műsorvezetője volt. 1995-ben csatlakozott a Magyar Művészeti Akadémiához, amelynek 2010-től elnöke. A Szent Korona Testület tagja. Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas, Érdemes Művész.
Tag

Szemerey Samu

Építész, városépítész, Lechner Tudásközpont

Bemutatkozás

Szemerey Samu építész, városépítész. Szakterületei a technológia, a kreatív iparágak és az épített környezet kölcsönhatásai. Tanácsadóként és stratégiai tervezőként városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozik. Számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás szervezője, kurátora. Hazai és nemzetközi egyetemek rendszeres előadója és kurzusvezetője. A Kortárs Építészeti Központ alapító tagja. A Lechner Tudásközpont vezető szakértőjeként városi szolgáltatások fejlesztésén és a hazai okos város programok koordinációján dolgozik.
Tag

Ercsényi Balázs

Okl. építőmérnök, terület- és településfejlesztési szakértő, közlekedéstervező

Bemutatkozás

Ercsényi Balázs 1980-ban született Budapesten, a Piarista Gimnáziumban érettségizett, 2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Karán szerzett diplomát summa cum laude minősítéssel. 2004-2007 között a BME-Sorbonne másoddiplomás képzését végezte el (Terület- és településfejlesztési szakértő). Szakmai pályafutása alatt alapvetően városi közlekedéssel, budapesti közterek megújításával foglalkozott: Károly körút (2010), Móricz Zsigmond körtér (2014), Etele tér (2014) Őrmező csomópont (2016), Bem rakpart (2016). Vezető közlekedéstervezője a Kossuth térnek (2014) és a Széll Kálmán térnek (2016). A 2024-es budapesti Olimpiai és Paralimpiai Pályázat közlekedéstervezői csapatának vezetője (2015-2017). Két országos titkos tervpályázat győztese (2015, 2017) és számos díj birtokosa (KTE, MAUT). Az elmúlt években 13 publikációja jelent meg és 8 jelentősebb előadását tartott. Budapest helytörténetnek lelkes kutatója. 
Tag

Szloszjár György

Tájépítész, Környezetvédelmi szakmérnök, Magyar Építészeti Kamara Táj és Kertépítészeti Tagozat vezetőségi tagja

Bemutatkozás

Szloszjár György 1996-ban szerzett táj- és kertépítészmérnöki diplomát a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (KÉE) Tájépítészeti karán, majd 2005-ben környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet a Veszprémi Egyetem Mérnöki karán. Az 1995-ben alapított Garten Studio Kft. vezetője. A 25 fős tájépítészeti tervezőiroda 2018-ra magyarországi piacvezető lett, legismertebb munkáik a Kopaszi gát, a Várkert Bazár kertjei, a Graphisoft Park, vagy az ALLEE körüli szabadtér rendszer. Az elmúlt évek növekedésének motorja, s egyben pályájának eddigi legnagyobb sikere a Budapesti Városliget komplex megújításának generáltervezési feladata, melyre a megbízást országos tervpályázat győzteseként nyerte el cége. Ez a feladat 2016 - 2020-ig meghatározó területe szakmai életének. A Magyar Építész Kamara (MÉK) Táj- és Kertépítészeti Tagozatának vezetőségi tagjaként részt vett a tájépítészeti tervezést meghatározó számos jogszabály véleményezésében, szövegezésében. Közreműködött a tervezői díjszabás, valamint az Új Tervezési Szolgáltatási Rendszer tájépítészeti részének kidolgozásában, a tájépítész tervezői jogosultsági vizsga tananyagának szerzője. Szakmai tevékenységének elismeréseként 2014-ben megkapta „Év Tájépítésze” Díjat.
Tag

Baráth Etele

Építészmérnök, C. egyetemi tanár, Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja

Bemutatkozás

1967-től, az egyetem elvégzésétől 1989-ig az építészet, városépítészet és a regionalizmus területén tudományos, kutatói, tervezői és irányítói munkát végez. 1974 és 2015 között, megszakításokkal, magyar egyetemeken és külföldön, /Montpellier/ urbanisztikát és európai fejlesztéspolitikát tanít. 1989 és 2004.között három különböző kormányban államtitkár, 2004-től 2006-ig az európai ügyekért felelős miniszter. 1994-től tizenhat éven át parlamenti képviselő, közben négy-négy évig a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsának elnöke. 1994.ben főpolgármester jelölt. A területfejlesztés és urbanisztika, valamint a társadalomtudomány tárgykörében nagyszámú hazai és nemzetközi publikációja jelent meg. Irányítói, tervezői munkái közül kiemelkedik az 1980-1984. között készített Országos Területrendezési Terv, és a társadalmi rétegződés kutatás keretei között készített a magyar településrendszer és a társadalom térbeni szerkezetének összehasonlító elemzése. Mint kormánybiztos és fejlesztési irodai elnök, felelőse volt a Csepel északi területek és a szomszédos térségek tervezési munkálatainak. Jelenleg, mint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, a 2020 utáni időszak európai pénzügyi tervezését elemző munkacsoport elnöke.
Tag

dr. Sölch Gellért

Stratégiai Ügyekért felelős helyettes Államtitkár

Bemutatkozás

Dr. Sölch Gellért az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett jogászként. 2006 és 2010 között XI. kerületi önkormányzati képviselőként elsősorban ifjúsági, sport, jogi és városfejlesztési témákkal foglalkozott. Ezt követően a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban parlamenti feladatokat végzett, részt vett jogalkotásban és társadalmi kapcsolattartásban. 2014 óta az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozik, előbb kabinetfőnök-helyettes, majd 2017-től miniszteri kabinetfőnök. 2018-tól Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkárságán stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár.
Tag

Győr Attila

Műemlékvédelmi szakértő, művészettörténész

Bemutatkozás

Művészettörténész, műemléki szakértő. 1997 óta dolgozik a kulturális örökség szakterületén. 2001 és 2011 között a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban a műemlékké nyilvánításokért felelős osztályt vezette. A bő évtized alatt 1000 épület (köztük a jelen tervpályázat tárgyát képező Nagyvásártelep) és félszáz műemléki terület (például Budapest, Szeged, Ózd belvárosa, Wekerle-telep) védetté nyilvánítását irányította. 2012 és 2017 között a Forster Központban, majd a Miniszterelnökségen kiemelt jelentőségű műemlékek hasznosításáért volt felelős. Számos műemléki tervpályázat bíráló bizottságában vett részt, illetve végzett szakértői munkát (Puskás Ferenc Stadion, budai és pesti rakpartok hasznosítása, Velodrom). Műemléki szakértőként olyan jelentős műemlékek kutatását végezte mint a lillafüredi Palotaszálló, a Széchenyi Gyógyfürdő. 1999 óta egyetemi oktató a Szent István Egyetemen, tájépítészeknek és településmérnököknek tanít építészet- és művészettörténetet. 2017 novembere óta a székesfehérvári Szent István Király Múzeum tudományos vezetője.
Tag

Lilly Kudic

Professzor, Építészeti Kar Igazgatója, School of The Built Environment and Architecture London South Bank University

Bemutatkozás

Lilly Kudic tervezőprofesszor a London South Bank University Épített Környezet és Építészeti Iskolájának építészeti vezetője. Lilly a Belgrádi Egyetemen, valamint a londoni Építészeti Szövetségnél szerezte meg képesítését. Az Ian Ritchie Architects-nél és az Ahrends Burton Koralek-nél dolgozott, ahol az Egyesült Királyságban elsőként a Hooke Park-ban felépített strukturált nyersfa épület kifejlesztésében Otto Frei-el dolgozott együtt. Jelenleg egy Belgrádban (Szerbia) készülő, 1 km hosszú evezős létesítményt magába foglaló pályázati anyaggal kapcsolatosan tevékenykedik tanácsadóként. A pályázati anyagban edzésre alkalmas létesítmények, evezőklubok és rekreációs területek szerepelnek. Lilly a Brit Építészek Királyi Intézetének, valamint az UNESCO-UIA által működtetett érvényesítési bizottságoknak is tagja. Világszerte részt vesz az építészeti iskolák tanulmányi színvonalának ellenőrzésében, többek között Chilében, Kolumbiában, Egyiptomban, Hong Kongban, Írországban, Japánban, Kazahsztánban, Libanonban, Oroszországban, Szingapúrban, és az Egyesült Királyságban egészében. Lilly hallgatói rendkívül eredményesek a nemzetközi tervezési versenyeken. Többek között RIBA Elnöki bronzéremmel, bronz és ezüst szintű dicséretekkel, valamint egy online ezüstéremmel tértek haza. Tervezői és kutató munkája során a „szerkezet mint tér” koncepciót helyezi a középpontba; tervező stúdiókban elkészített projektjeit az építési területek kulturális és környezeti sajátosságai, valamint térbeli geometriájának szigorú és kontextuális elemzése, illetve tektonikus megközelítése jellemzi, melyekkel erős anyagközpontúságot és szerkezetérzéket juttat kifejezésre. Kudic professzor vendégelőadóként és kritikusként is tartott előadásokat kanadai, kínai, francia, német, dél-koreai, perui és brit építészeti iskolákban; a hallgatói által készített munkák globálisan kiállításra kerültek, többek között a kolumbiai Bogotában, a Santiago-i (Chile) Kortárs Művészetek Múzeumában, az alexandriai (Egyiptom) Alexandriai Könyvtárban, a bukaresti (Románia) Ion Mincu Urbanizációs és Építészeti Egyetemen, a szerb Belgrádi Egyetemen, az isztambuli (Törökország) Kadir Has galériában, és a londoni (Egyesült Királyság) Brit Építészek Királyi Intézetében. Lilly jelenleg a bukaresti UAUIM és a limai UNI külső vizsgáztatója.
Tag

Stephen Wells

Építész, Head of Project & Commercial Services at WSP, UK

Bemutatkozás

Tapasztalt Igazgató bizonyított múlttal a kihívásokkal teli, egyesült királyságokbeli és tengerentúli projektek és programok irányítása terén. Nagy tapasztalata van a projektek irányításában, a tervezési menedzsmentben, az érték- és költségmenedzsmentben, a megvalósíthatósági tanulmányok és a masterplanek elkészítésében. A határozott operatív szakember a Portsmouth-i Egyetemen szerzett alapfokú végzettséget nyújtó kitűnő építészeti diplomát.
Tag

Orbán Csaba

Építész, KKBK Nonprofit Zrt. - Tervezési és fejlesztési osztályvezető

Bemutatkozás

Orbán Csaba 1986-ban diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) Középülettervezési Tanszéken. Friss diplomásként a KÖZTI-ben kezdte tervezői pályáját. Ezután két évet külföldi kiállításokat tervezett a Hungexpo kötelékében, ahol a tervezés mellett a megvalósításban is aktívan közreműködött, mindez sok utazással párosulva jelentette az inasévek második fejezetét. 1991-ben társaival megalapította az Artonic Kft-t, ahol vezető tervezőként dolgozott 23 évet. 2014-ben hívták a Nemzeti Sportközpontokba (NSK) az ott felállítandó tervezői csoport vezető tervezőjének, majd onnan kerülte jelenlegi munkahelyére a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjába (KKBK) beruházási projekt menedzser feladatkörbe. Jelenleg a Kemény Ferenc Programiroda Tervezési és fejlesztési osztályvezetőjeként a projekt előkészítésének műszaki irányításáért felel.
Póttag

Tuss Réka

Építész, KKBK Nonprofit Zrt. - Tervezési vezető menedzser

Bemutatkozás

Tuss Réka építészmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Középülettervezési Tanszékén. Az egyetem után az Unitef-83 Zrt. építész irodájában dolgozott, ahol többek között közlekedési infrastruktúra és városfejlesztési pályázatokban, projektekben is részt vett. Ezt követően közel hét évet dolgozott Londonban, ahol nagyobb sportlétesítmények, valamint közösségi épületek tervezésében és megvalósításában működött közre projekt építészként. Hazaköltözése után rövid ideig a Rubik Kocka Projektirodában a tervezett Rubik Központ programfejlesztésében és az építészeti tervpályázat előkészítésében vett részt. 2015 óta a Fürjes Balázs államtitkár úr által irányított Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjában (KKBK) dolgozik, ahol az elmúlt években a 2017. évi FINA Világbajnokságra épülő Duna Aréna és a Batthyány téri ideiglenes High-Diving helyszínek megvalósításán dolgozik projektmenedzserként. Jelenleg a Kemény Ferenc Programirodában az Atlétikai beruházásokkal foglalkozik tervezési vezető menedzserként.
SZAKÉRTŐK

dr. Tóth Katalin

Jogász, KKBK Nonprofit Zrt. - Közigazgatási koordinációért felelős osztályvezető

Bemutatkozás

Tóth Katalin a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán és a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett, főként beszerzési jogi kérdésekkel foglalkozik. A beszerzési területtel az Igazságügyi Minisztériumban ismerkedett meg, majd jelentős tapasztalatot szerzett Budapest 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Pályázatán. Jelenleg a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja (KKBK) alá tartozó, Kemény Ferenc Programirodájának közigazgatási koordinációért felelős osztályvezetője

dr. Sirály Katalin

Ügyvéd, Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Bemutatkozás

Sirály Katalin diplomáját 1998-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 1999-ben a Birminghami Egyetem emberi jogi képzésén vett részt, amelynek keretében Londonban ügyvédi irodáknál és civil szervezetknél dolgozhatott. Pályáját nemzetközi ügyvédi irodában, valamint a Közép Európai Egyetem alkotmányjogi tanszékén kezdte. Később Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester-helyettesi és Főpolgármesteri Iroda jogi és közigazgatási tanácsadójaként dolgozott. 2007-től a Sirály és Társa Ügyvédi Iroda vezetőjeként végzi a munkáját. 2009-től hivatalos közbeszerzési tanácsadó, jelenleg felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadóként tevékenykedik. 2017-ben a Dublini Ügyvédi Kamara képzésén közbeszerzési tanulmányokból oklevelet szerezett. Ügyvédként együttműködésben dolgozik a közép-európai ügyvédi irodákat tömörítő PONTES Legal ügyvédi hálózattal. Elsősorban közbeszerzési joggal, európai uniós joggal, állami támogatások jogával valamint polgári joggal foglalkozik. Teljes körű közbeszerzési jogi tanácsadást nyújt, mind a közszférának ajánlatkérői oldalon, mind pedig ajánlattevői gazdasági szereplőknek. Emellett számos, közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos szerződéses konstrukció kidolgozásában vett részt állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok megbízásából.

Ujvári Éva

Tervpályázati szakértő, okleveles mérnök-közgazdász

Bemutatkozás

Ujvári Éva a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Karán, a Középülettervezési tanszéken diplomázott 2008-ban, az egyetemi évek alatt és azt követően nemzetközi tervezőirodákban szerezett tervezési gyakorlatot. 2011-2014 között a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) városfejlesztési projektjeinek előkészítéséért és megvalósításáért tett kezdetben projektvezetőként, majd a Városfejlesztési szakterület vezetőjeként. 2015 óta a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. kötelékében, mint vezető projektmenedzser nagyobb volumenű, döntően állami beruházások lebonyolításáért felel. Másod-diplomáját 2016-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) MBA mesterképzésén, Projektmenedzsment szakirányon szerezte.

dr. Verók Krisztián

Tervpályázati szakértő, LEED AP BD+C

Bemutatkozás

Diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építőmérnöki Karának Építőmérnöki Szakán szerezte 1998-ban, mint szerkezetépítő, majd 2005-ben, magyarországi doktori képzés és franciaországi kutatómunka után doktorált az Ecole National des Ponts et Chaussées (ENPC) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) közös képzésében tartószerkezetek utólagos megerősítéséből. 2006 óta a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.-nél dolgozik, mint mélyépítési és magasépítési műszaki ellenőr, illetve vezető projekt menedzser és zöldház szakértő.

Patkó Dávid Levente

Településmérnök, KKBK Nonprofit Zrt. - Várostervezési és infrastruktúra vezető menedzser

Bemutatkozás

Patkó Dávid Levente a Budapesti Corvinus Egyetem várostervezési szakán végzett. Városközpont fejlesztése témában írt diplomatervéért a Magyar Építész Kamara diplomadíjában részesült. Tervezőként részt vett több fővárosi kerület és agglomerációs település rendezési terveinek elkészítésében, majd a Budapest 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Pályázatért felelős mérnökcsoport tagja volt. Jelenleg a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjában (KKBK), a Déli Városkapu Fejlesztési Program várostervezési és infrastruktúra vezető menedzsere.

Polyák Levente

Építész, városfejlesztő, városszociológus

Bemutatkozás

Polyák Levente várostervezési, kutatási és stratégiai tanácsadó. Építészetet, várostervezést és szociológiát tanult Budapesten és Párizsban, továbbá meghívott előadó volt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Bécsi Műszaki Egyetemen. Meghívott ösztöndíjas előadó volt a Columbia Egyetemen és a párizsi École Nationale Supérieure d'architecture Paris-Malaquais építészeti egyetemen, továbbá PhD fokozatot szerzett szociológiából a Közép-Európai Egyetemen. Részt vett New York, Párizs, Róma, Bécs és Budapest fővárosok városrehabilitációs projektjeiben. A Cooperative City ("Együttműködő város") folyóirat szerkesztője, a bécsi/római Europian Research & Action (Kutatás és cselekvés) cég társalapítója, valamint a budapesti KÉK - Hungarian Contemporary Architecture Centre (Magyar Kortárs Építészeti Központ) tagja. Tevékenységi körében olyan szakterületek találhatók, mint városrehabilitáció, kulturális fejlesztés, közösségi részvétel, helyi gazdaságfejlesztés és szociális innováció, különös tekintettel a meglévő erőforrásokra támaszkodó városfejlesztési forgatókönyvekre. Az elmúlt években a közösségek szintjén irányított helyi fejlesztések új szervezeti és gazdasági modelljeit, többek között a üresen álló ingatlanok és közösségi üzemeltetésű szolgáltatások ideiglenes felhasználási lehetőségeit kutatta. Az "URBACT & Urban Innovative Actions" városmegújítási akcióprogramok szakértőjeként számos európai város között koordinált nemzetközi tudáscsere-projekteket. E tevékenységek keretében különböző méretű és földrajzi elhelyezkedésű állami szerveket és nem kormányzati szervezeteket támogatott Európa-szerte területfejlesztési projektek és új irányítási modellek létrehozása érdekében.

dr. Anke Ruckes

Városfejlesztő, HafenCity Hamburg

Bemutatkozás

2016 óta Anke Ruckes a HafenCity Hamburg GmbH felsővezetői asszisztense. Ő felelős a HafenCity rendezési stratégiájáért is. Mielőtt a HafenCity Hamburg GmbH csapatához csatlakozott volna, kb. tíz évet dolgozott a hamburgi HafenCity Egyetemen, az aacheni RWTH Egyetemen és a berlini Szabad Egyetemen kutatóként és előadóként. Fő kutatási területe a fenntartható földgazdálkodás. Építőmérnöki és környezetmérnöki diplomával, várostervezési és urbanisztikai diplomával (mesterfokozat), valamint urbanisztikai földrajz témájában szerzett doktori (PhD) fokozattal rendelkezik.

Balogh Andrea

Okleveles tájépítész mérnök

Bemutatkozás

Okleveles tájépítész mérnök. Tanulmányait a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, a Kert- és Településépítészeti Szakirányon végzi, majd 2010-2012 között részt vesz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karának urbanista szakmérnöki képzésén. 2014 óta a Magyar Tájépítészek Szövetségének alelnöke, mely a tájépítészek legismertebb szakmai szervezete. Társadalmi munkájának célja a táj/környezet természeti és kulturális értékeinek védelme és bővítése, komplex ökológiai rendszerének javítása, a tervezés fontosságának megismertetése, a környezetkultúra fejlesztése mind a települési, mind a vidéki környezetben, a tájépítészeti szakma komplex felkészültségének stratégiai szintű integrálása a mérnöki tervezés folyamatába. A 4D Tájépítész Iroda tulajdonosaként és ügyvezetőjeként számos projekt komplex környezetrendezési, tájépítészeti tervezési feladatát látja el.

Dulicz László

Smart szakértő, közlekedés szakértő

Bemutatkozás

Dulicz László 2002-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán, illetve elvégezte a győri Széchenyi István Egyetem közgazdász szakmérnöki képzését. Munkája során a településrendezései tervek közlekedési munkarészeitől kezdve közlekedési hatástanulmányokon, tanulmányterveken át kiviteli tervekig foglalkozott városfejlesztési, közlekedéstervezési feladatokkal. Több meghatározó városfejlesztési, közlekedésfejlesztési projektet vezetett (Budai Vár Közlekedésfejlesztési terve, többek között a veszprémi, egri intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmánya, Budapesti Gyalogos Információs Rendszer kidolgozása, EuroVelo6 kerékpárút budapesti szakaszának megvalósíthatósági tanulmánya stb.) és rész vett több nagyprojektben (MILLFAV meghosszabbításának tanulmányterve, M2- gödöllői HÉV összekötésének tanulmányterve stb.). Az utóbbi évek kiemelten foglalkozott a kerékpáros tervezés, fenntartható városi közlekedéstervezés és a smart city fejlesztések kérdéseivel, ezek városfejlesztési hatásaival. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Kerékpáros Szakosztályának elnökségi tagjaként a kerékpáros tervezések szakmai felügyletében is részt vesz. A Mikroline Kft ügyvezetőjeként és egyik tulajdonosaként munkája során nagy hangsúlyt fektet a közlekedésfejlesztési, városfejlesztési beruházások komplex hatásainak vizsgálatára és a környezetbarát, fenntartható közlekedési rendszerek kialakítására.

Michael Lisher

Építész ARB, FAIA, Sportszakmai konzulens

Bemutatkozás

Michael Lischer az ARB Építésznyilvántartási Bizottság és a FAIA Amerikai Építészkamara tagja Michael Lischer 35 évet töltött a sportlétesítmény-tervezés területén, a szakma elismert vezető építésze. A sportlétesítmény-beruházások valamennyi részterületén jártas szakember, a megvalósíthatóságtól kezdve a tervezésen és kivitelezésen át egészen a használatbavétel utáni kiértékelésig. Lischer úr a londoni székhelyű Sport Concepts (Sportkoncepciók) építészeti praxis társalapítójaként világszerte számos sportlétesítmény-beruházásban vett részt. Közéjük tartozik a Wembley Stadion, a Szingapúri Sportközpont, a Papp László Sportaréna, valamint több mint 30 olimpiai pályázatra és projektekre benyújtott ajánlat. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is jogosultsággal rendelkező, okleveles építész, továbbá az Amerikai Építészkamara tagja.

Forgács Dávid

Építőmérnök, közlekedés szakértő

Bemutatkozás

Forgács Dávid okleveles építőmérnök, jelenleg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Stratégia és Innováció igazgatóság kiemelt munkatársaként a budapesti hídépítések és -felújítások tervezésének előkészítését végzi. Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújításának előkészítési, tervezési illetve kivitelezési projektvezetői feladatait látja el. Üzemeltetési szakértője volt a 2018-ban lezárult „Új Duna-híd nemzetközi tervpályázat”-nak. Tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, a Közlekedéstudományi Egyesületnek, a Hídépítők Egyesületének és a Hidászokért Egyesületnek is. Közlekedési építmények építéséhez és szereléséhez felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik. Szakterülete a beruházáslebonyolítás, a közlekedési építmények (infrastruktúra), illetve a hídszerkezetek szakértése. Részt vett a budapesti Margit híd felújításban, amely 2012-ben az Európai Acélszerkezeti Szövetség acélszerkezeti nívódíját- illetve a Marcaltői Rába-híd felújításában, amely 2013-ban a Magyar Acélszerkezeti Szövetség nívódíját nyerte el.

Iványi Bálint

Terület és Településfejlesztés, Közlekedésmérnök, KKBK Nonprofit Zrt. - Stratégiai menedzser

Bemutatkozás

Iványi Bálint egyéb irányú tanulmányai mellett Terület- és Településfejlesztés szakirányon végezett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Ez alapjaiban határozta meg munkái során a közlekedés- és településfejlesztés elősegítését úgy korábban a Nemzetgazdasági Minisztériumban végzett feladatai esetében, mint mostani állomáshelyén. Jelenleg a Fürjes Balázs államtitkár által irányított, illetve felügyelt kiemelt kormányzati beruházásokkal kapcsolatos stratégia döntések előkészítésével és támogatásával foglalkozik.

Varga Tamás

Építész DLA, BME - Lakóépülettervezési tanszék

Bemutatkozás

Diploma 1988 BME Építészmérnöki Kar 2003 DLA fokozat Oktatói tevékenység 2003- egyetemi docens BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszék; 5 HÁZ 2017. Városi Uszoda és Sportakadémia, Balatonfüred 2010. Városi Tűzoltóság, Balatonfüred 2008. BBRAUN Irodaház, Budapest 2007. Dialízis Központ és Nephrológiai Akadémia, Budapest Szent Imre Kórház, Budapest 2005. Dialízis Központ, Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár 5 DÍJ 2011. Építőipari Nívódíj - elismerő oklevél- BBRAUN Irodaház, Budapest 2009. ALUTA Építészeti Nívódíj - 1. díj - BBRAUN Irodaház, Budapest 2007. Saint-Gobain Trófea - 1.díj - Dialízis Központ és Nephrológiai Akadémia, Budapest Szent Imre Kórház 2002. Pest Megye Építészeti Nívódíj - 3. díj - Telki Általános Iskola 2001. ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat - tervezői különdíj - Telki Általános Iskola

Frankfurt Beatrix

Építész ARB, KKBK Nonprofit Zrt. - Vezető projektmenedzser

Bemutatkozás

Frankfurt Beatrix a London South Bank University-n szerezte meg építésztevezői diplomáját 2012-ben. Londonban három és fél évig, többnyire masterplanek kialakításában, magasházak, hotelek és 30-250 lakásos lakóegységek tervezésében vett részt. Emellett a London South Bank University Építész karán 2012-től óraadó tanárként dolgozott. Ezt követően, a budapesti Olimpiai és Paralimpiai Pályázat Építészeti és Várostervezési csapatában dolgozott projekt menedzserként. 2017 második felétől a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjában (KKBK), a Kemény Ferenc Programiroda csapatában a Dél-Pesti terület mestertervéért és létesítményeiért felel.

Böszörményi-Nagy Gergely

Közgazdász, Design Terminál

Bemutatkozás

Böszörményi-Nagy Gergő a Brain Bar alapítója és a Design Terminál vezetője. A Brain Bar Európa legnagyobb jövőfesztiválja, melynek középpontjában azok a technológiai, kulturális, társadalmi, üzleti és politikai trendek állnak. A Design Terminál egy inkubációs ökoszisztéma korai fázisú startupok számára, amelyek a társadalom érdekeit szolgálják. Az intézmény tevékenységét az Európai Bizottság 2014-ben a European Enterprise Promotion Award díjjal ismerte el. Gergely MBA képesítését a Közép-európai Egyetemen (CEU) szerezte meg, valamint társadalmi innováció képzést folytat a Stanford Egyetemen. 2014-ben a Forbes „30 sikeres magyar 30 alatt” listáján szerepelt. 2014-ben a Forbes „30 sikeres magyar 30 alatt” listáján szerepelt.
MEGHÍVOTT PÁLYÁZÓK
name

Budapesti Műhely Kft. (Dévényi Tamás) + Valkai Csaba DLA + Kotsis István + Dr. Macsinka Klára + Kontra Dániel

name

Fernezelyi, Basa Iroda Építész Kft + s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft + prasch buken partner adchitekten partG mbB

name

Finta és Társai Építész Stúdió Kft.

name

SPACEFOR + Lépték-Terv + Mihálffy Krisztina

name

"3h építésziroda" Kft. + Geum Műterem Kft. + Create Value Kft.

name

M-Teampannon

name

ADEPT

name

Sasaki Associates Inc.

name

Squire & Partners + LDA DESIGN + ARUP

name

SNØHETTA Innsbruck + Verkehrsingenieure BESCH und PARTNER

name

HPP International Planungsgesellschaft mbH

name

Eisenman Architects + Degli Esposti Architetti s.r.l. + Elisa C. Cattaneo + Systematica s.r.l.

name

Graeme Massie Architects + Sutherland Hussey Harris Architects + AECOM (Engineering and Transport) + Avantgarden (Landscape and Urban Design)

name

UNStudio + Ramboll Studio Dreiseitl + BuroHappold Engineering

name

LIMA + 10 Design

name

A4 Studio Kft. + Studio A4 Iroda Kft.

name

TARKA ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT + CZIRJÁK SZABÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT + Feilden Clegg Bradley Studios International